Lidmaatschap

Aanmelden

VEP geeft u de mogelijkheid om gratis 2 proeflessen te volgen. U kunt de lesdagen, lestijden en locaties vinden op onze site onder de button LESSEN. Na deze 2 proeflessen krijgt u een inschrijfformulier mee van de leiding welke u de eerstvolgende les ingevuld kunt inleveren bij de leiding.

Contributie

Kleuters € 41,00 per kwartaal
Meisjes Recreanten € 55,50 per kwartaal
Jongens Recreanten € 69,00 per kwartaal
Jong Talenten € 143,00 per kwartaal
Selectie  € 153,00 per kwartaal
Maandagavond Senioren (Gym/Turnen) € 70,00 per kwartaal
Trimgroep Senioren € 46,00 per kwartaal
   
   

Bondscontributie 2018

De bovenstaande contributie is inclusief de KNGU bondscontributie voor 2018.  

Betaling

Voor alle leden geldt dat er per kwartaal betaald moet worden. Door het inschrijfformulier te tekenen gaat u akkoord met automatische incasso.
De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 10,=.

Incassomomenten

De automatische incasso’s worden per kwartaal geïncasseerd.

Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal. Uw opzegging dient uiterlijk twee weken voor het volgende kwartaal binnen te zijn.

Opzeggen kan via onderstaand formulier.