Privacybeleid:

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Die wet stelt strengere eisen aan het vastleggen, beheren en bewaren van persoonsgegevens. Daaraan moeten alle organisaties, waaronder VEP, aan voldoen.

Voor VEP betekent het dat we in kaart hebben gebracht welke persoonsgegevens (lidmaatschapgegevens) we vastleggen en waarvoor, wat we er mee doen, met wie ze worden gedeeld, wie ze mag wijzigen, hoe ze worden beveiligd en hoelang ze worden bewaard.

De regels die wij daarbij aanhouden zijn vastgelegd in ons Privacybeleid persoonsgegevens. Hoe dat beleid eruit ziet lees je bij “Privacybeleid Persoonsgegevens” in bovenstaand menu.

Vertrouwenscontactpersoon

Heeft u binnen de vereniging een probleem of een situatie waarmee u niet naar de train(st)er kan? 
Voelt u of uw kind zich daardoor bedreigd of in de waardigheid aangetast, meldt dit dan bij onze vertrouwenscontactpersoon.

Onze vertrouwenscontactpersoon van VEP is te bereiken via het contactformulier. Zet als onderwerp “vertrouwenscontactpersoon” neer. 
Zo komt de mail bij de juiste persoon terecht.