Privacy

Privacybeleid
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Die wet stelt strengere eisen aan het vastleggen, beheren en bewaren van persoonsgegevens. Daar moeten alle organisaties, dus ook VEP, aan voldoen. Voor VEP betekent het dat in kaart is gebracht welke persoonsgegevens (lidmaatschapsgegevens) er vastgelegd worden en waarvoor, wat er mee gedaan wordt, met wie ze worden gedeeld, wie ze mag wijzigen, hoe ze worden beveiligd en hoelang ze worden bewaard. De regels die VEP daarbij aanhoudt, zijn vastgelegd in ons “Privacybeleid persoonsgegevens.” Hoe dat beleid eruit ziet, leest u bij “Privacybeleid Persoonsgegevens” in bovenstaand menu.

Vertrouwenscontactpersoon
Heeft u binnen de vereniging een probleem of een situatie waarmee u niet naar de train(st)er kan?
Voelt u of uw kind zich daardoor bedreigd of in de waardigheid aangetast? Meld dit dan bij onze vertrouwenscontactpersoon.
Onze vertrouwenscontactpersoon van VEP is te bereiken via het contactformulier. Zet bij het onderwerp “vertrouwenscontactpersoon”. Zo komt de e-mail bij de juiste persoon terecht.